Bitumen i okoliš

Tvrtka "Hidroizolacija Katran", prateći svjetsku tehnologiju i njen razvoj, ide u korak s najjačim proizvođačima hidroizolacijskog materijala te kao osnovnu sirovinu u proizvodnji koristi bitumen i smjese bitumena oplemenjene sa polimerima. Bez obzira na sve češću pojavu sintetskog, odnosno umjetnog hidroizolacijskog materijala, činjenica je da je hidroizolacijski materijal proizveden na bazi bitumena mnogo isplativiji i dugotrajniji u eksploataciji zbog svog prirodnog porijekla, postojanosti, kompatibilnosti i stabilnosti.

Može se slobodno reći da je bitumen kao građevinski materijal danas broj jedan u području izoliranja krovišta, građevinskih objekata u visoko i niskogradnji ispunjavajući potpuno sve tražene zahtjeve. Kao prirodni građevinski materijal cijenjen je zbog njegove svestrane primjene, a da bismo to potkrijepili, dajemo kratak pregled osnovnih odlika i značajki bitumena; povijest, porijeklo kao naftni destilat, ekološki aspekt, reciklažu i mogućnosti iskoristivosti te primjere njegove primjene.

Jedan od najstarijih prirodnih građevinskih materijala u povijesti čovječanstva je bitumen. Šest stotina godina prije Krista, viseći vrtovi Semiramisa, jednog od sedam svjetskih čuda, bili su brtvljeni bitumenom i pijeskom. Takvi vrtovi sa fantastičnom izvedbom navodnjavanja su vjerojatno prve dokumentirane ozelenjene ravne (krovne) plohe. Stari Egipćani izolirali su s bitumenom trup svojih lađa te malih čamaca na Nilu, što se radi i sve do današnjeg dana. U našoj okolini, odnosno kontinentu dokumenti o izoliranju s bitumenom pojavili su se mnogo kasnije. Albrecht Dürer spominje 1518. pokrov jednog samostana, koji je imao niži ravni krov izoliran s bitumenom.

Intenzivnija primjena bitumenskog materijala za izolacije počinje početkom/sredinom 19. stoljeća. Industrijalizacijom se proširila upotreba bitumena kao izolacijskog sredstva sve do danas pa je tako konačno dobio pravo značenja. Bitumen se dobiva frakcijskom destilacijom nafte. Ovaj tehničko tehnološki proces je prirodnog porijekla. Često ga se zamjenjuje sa katranom. Premda su vizualno slični, postoji velika razlika u kemijskom sastavu. Katran se dobiva suhom destilacijom kamenog ugljena te se više ne koristi kao građevinski materijal u Europi. U tehničkom smislu bitumen se definira kao crna, ljepljiva i na sobnoj temperaturi čvrsta/polučvrsta masa koja se sastoji od spojeva ugljikovodika i njihovih derivata, topljiva u ugljik disulfidu, CS2.

Mnogobrojne studije potvrđuju da je bitumen kao prirodni materijal dobiven iz nafte postojan u kontaktu s vodom kroz čitavo geološko razdoblje. Već se u Starom vijeku upotrebljavao za brtvljenje vodovoda za pitku vodu. Kod toga je bitno ustvrditi činjenicu da bitumen nema ni jednu komponentu koja bi se mogla ekstrahirati s vodom.

Opasnost po radnika koji je u doticaju s bitumenskim materijalima može biti potpuno isključena. Da se zaštiti radnik kod rada s bitumenskim trakama kod ugradnje metodom zavarivanja i vrućeg zalijevanja, izdane su tzv. BG-BIA preporuke. Najmodernijim mjernim metodama utvrđeno je da su praktične vrijednosti opasnosti ispod 1 graničnih deklariranih vrijednosti.

Bitumen je vrlo pogodan materijal za reciklažu, što je također jedna od njegovih velikih prednosti u odnosu na sintetske materijale, posebice u današnje doba kada briga oko okoliša zauzima prioritetno mjesto. Bitumenski otpadci mogu se samljeti u posebnim mlinovima i tako se oslobađamo nepotrebnih briga. Ne postoji bilo kakva mogućnost da se stvore kemijski procesi s ostalim otpadnim materijalom te ne postoji nikakva opasnost za okolinu i okoliš (Europski katalog za otpad EWC-Broj 170302). Otpad se također može obraditi termički. Time se dobiva značajna energija, a pri tom se ne narušava normalno stanje okoline, budući se ne oslobađaju nikakve agresivne supstance. Bitumenski otpad može se ponovo upotrijebiti u širokom području primjene kao koristan sirovinski sastav.

Postoje četiri osnovna primjera u kojima prirodni bitumen ima svoju primjenu. Osnovne odlike u primjeni su:

 1. njegova sigurna zaštita od vremenskih utjecaja na krovovima i terasama
 2. pouzdana hidroizolacijska zaštita ispod zelenog krova
 3. visoko pouzdana izolacija kod gradnje putnih pravaca, autocesta, mostova i vijadukata
 4. visoko pouzdana izolacija objekata u rigoroznim uvjetima zračnih luka

Dakle možemo rezimirati:

 • izolacija mostova i vijadukata
 • izolacija u zračnim lukama
 • izolacija industrijskih krovova te krovova stambenih objekata
 • izolacija ozelenjenih ravnih krovova

Uz sve rečene odlike prirodnog bitumena bilo je potrebno povećati njegovu postojanost i otpornost na visoke i niske temperature i postići visoku fleksibilnost.

Tehnološkim postupkom i preradom prirodni bitumen se oplemenio određenim aditivima pa nastaju osnovne vrste bitumena:

 • Destilirani bitumen
 • Oksidirani bitumen
 • Polimerom modificirani bitumen - elastomerni, plastomerni

I na kraju svega, jedna vrlo važna činjenica - objekti izolirani s prirodnim bitumenom posjeduju najduže reference.