Hidroizolacijske trake u funkciji parne brane
Bituval AL-3

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 1800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 270
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=150
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=150
Istezljivost trake (%/min.) : >=3
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bituval AL-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=150
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=150
Istezljivost trake (%/min.) : >=3
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bituval ALV-3

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bituval ALV-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :