Dobrodošli !
U hidroizolacijama svih objekata tvrtka HIDROIZOLACIJA - KATRAN nudi recepture i sustave poštujući građevinsko-fizikalne zakone, pravilno dimenzioniranje slojeva opuštanja i parne brane te pravilno rješavanje svih detalja završetaka hidroizolacija.

Tvrtka Hidroizolacija KATRAN nudi proizvode i sustave hidroizolacija poštujući građevinsko-fizikalne zakone, optimalno dimenzioniranje slojeva i pravilno rješavanje svih detalja.

U slučaju sanacije hidroizolacijskog sustava ravnih površina usvojena su jednoslojna i dvoslojna rješenja s polimerom modificiranim bitumenskim trakama.

Nadalje, proizvode se visokofleksibilne hidroizolacijske trake otporne na utjecaj raslinja kod formiranja zelenog krova. Zeleni krov spada u današnje vrijeme u moderan i aktualan način gradnje što podrazumijeva kreiranje zelene površine na građevinama kao što su ravne krovne površine, garaže, terase ili parkirališne površine.

Nadalje, proizvode se fleksibilne hidroizolacijske trake otporne na utjecaj raslinja te mravljih i humusnih kiselina kod formiranja zelenog krova. Posebice u urbanim sredinama Zeleni krov spada u moderan i aktualan način gradnje što podrazumijeva kreiranje zelenih površina na ravnim krovovima, garažama, terasama ili parkirališnim površinama.
Hidroizolacija Katran d.o.o

Hidroizolacija Katran d.o.o
Zagrebačka tvornica "Katran" najstariji je proizvođač bitumenskog materijala u ovom dijelu Europe. Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji i bogatom iskustvu , Katran proizvodi za tržište široku paletu bitumenskih hidroizolacijskih materijala koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji.

NAGRADE

13.10.2004
Međunarodna nagrada graditeljstva u Madridu

Katran

Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji, bogatom iskustvu, širokoj paleti kvalitetnih proizvoda "KATRAN" želi zadržati vodeće mjesto na domaćem, ali i zauzeti značajno mjesto na inozemnom tržištu.
OPČENITO O PROIZVODNJI I PROIZVODIMA PODUZEĆA KATRAN
Hidroizolacija Katran Zagrebačko poduzeče "HIDROIZOLACIJA KATRAN" najstariji je proizvođač bitumenskog materijala u ovom dijelu Europe. Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji i bogatom iskustvu ,Hidroizolacija Katran proizvodi za tržište široku paletu bitumenskog materijala koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji. Za visokogradnju proizvode se fleksibilne i visokofleksibilne polimebitumenske hidroizolacijske trake s ulošcima od sirovog krovnog kartona ,metalnih folija, ojačanog staklenog voala, staklene tkanine i poliesterskog filca, koji su obloženi obostrano s polimerom modificiranom bitumenskom masom, a ugrađuju se tehnikom vručeg lijepljenja ili tehnikom zavarivanja.
Nagrada UPRAVA
Telefon : 01/606-2200
Fax : 01/606-2202
E-mail : katran@katran.hr
PRODAJA
Telefon : 01/606-2247
Telefon : 01/606-2242
Fax : 01/606-2248
E-mail : prodaja@katran.hr
PRIMJENA
Telefon : 01/606-2229
Telefon : 01/606-2231
Fax : 01/606-2232
E-mail : primjena@katran.hr
NABAVA
Telefon : 01/606-2220
Fax : 01/606-2219
E-mail : nabava@katran.hr
Izradio: Largitas d.o.o.

Kontakt obrazac

Ime *
E-mail *
Poruka

Zahtjev za tehničko rješenje i hidroizolaciju

Ime i prezime :
Adresa :
Telefon :
E-mail :
Vrste proizvoda :
Opis hidroizolacije :

Vrh