Hidroizolacija cestovnih objekata mostovi i vijadukti
Bitufix PES-5 M1

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : cca 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 60%
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 250
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 700
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 700
Istezljivost trake (%/min.) : min. 40
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Debljina ispod uloška (mm) : min. 3.0
Točka razmekšanja bitumenske mase po PK (C) : min. 150
Tehnički list (PDF) :

Bitufix PES-5 EM1

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : cca 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 60%
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 250
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 700
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 700
Istezljivost trake (%/min.) : min. 30
Postojanost na hladnoću (C) : 0/-25
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Debljina ispod uloška (mm) : min. 3.0
Točka razmekšanja bitumenske mase po PK (C) : min.125
Tehnički list (PDF) :